FORVALTNINGSDATABASEN

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION ØST-NORGE (Orgnr. 974727900)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974727900
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION ØST-NORGE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 5
Forretningsadresse: Grønland 4, 0188 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 9095 Grønland, 0133 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sikt id-nummer: 56679

Lenker til interne ressurser