FORVALTNINGSDATABASEN

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION SØR-NORGE (Orgnr. 974727935)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974727935
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION SØR-NORGE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Gyldenløves gate 2B, 4611 KRISTIANSAND S
Forretningskommune: KRISTIANSAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 318, 4663 KRISTIANSAND S
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sikt id-nummer: 56677

Lenker til interne ressurser