FORVALTNINGSDATABASEN

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION VEST-NORGE (Orgnr. 974727943)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974727943
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION VEST-NORGE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Øvre Dreggsallmenningen 6, 5003 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2014, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sikt id-nummer: 56678

Lenker til interne ressurser