FORVALTNINGSDATABASEN

HØNEFOSS POLITIHUS (Orgnr. 974728001)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974728001
Navn/foretaksnavn: HØNEFOSS POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 128
Forretningsadresse: Askveien 4, 3510 HØNEFOSS
Forretningskommune: RINGERIKE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2073, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.