FORVALTNINGSDATABASEN

NES OG FLÅ LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974728087)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974728087
Navn/foretaksnavn: NES OG FLÅ LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Jordeshagen 15A, 3540 NESBYEN
Forretningskommune: NESBYEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2073, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.