FORVALTNINGSDATABASEN

HOL LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974728117)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974728117
Navn/foretaksnavn: HOL LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Torgbygget, 3580 GEILO
Forretningskommune: HOL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2073, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.