FORVALTNINGSDATABASEN

TØNSBERG POLITIHUS (Orgnr. 974728796)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974728796
Navn/foretaksnavn: TØNSBERG POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 481
Forretningsadresse: Tollbodgaten 9, 3111 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2073, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.