FORVALTNINGSDATABASEN

SØR-ØST POLITIDISTRIKT FORVALTNINGSENHETEN I VESTFOLD (Orgnr. 974728834)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974728834
Navn/foretaksnavn: SØR-ØST POLITIDISTRIKT FORVALTNINGSENHETEN I VESTFOLD
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Stokkeveien 55, 3160 STOKKE
Forretningskommune: SANDEFJORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2073, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.