FORVALTNINGSDATABASEN

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) HOVEDKONTOR (Orgnr. 974729385)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974729385
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) HOVEDKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 315
Forretningsadresse: Rambergveien 9, 3115 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2014, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.220 - Forsvar
Sikt id-nummer: 13659

Lenker til interne ressurser