FORVALTNINGSDATABASEN

LARVIK POLITIHUS (Orgnr. 974729881)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974729881
Navn/foretaksnavn: LARVIK POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 55
Forretningsadresse: Brannvaktsgate 7, 3256 LARVIK
Forretningskommune: LARVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2073, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.