FORVALTNINGSDATABASEN

SEM FENGSEL (Orgnr. 974730103)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974730103
Navn/foretaksnavn: SEM FENGSEL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 75
Forretningsadresse: Semsbyveien 104, 3170 SEM
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 694, 4302 SANDNES
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet