FORVALTNINGSDATABASEN

NORDRE VESTFOLD FENGSEL HORTEN AVDELING (Orgnr. 974730111)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974730111
Navn/foretaksnavn: NORDRE VESTFOLD FENGSEL HORTEN AVDELING
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 22
Forretningsadresse: Langgata 1, 3187 HORTEN
Forretningskommune: HORTEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 694, 4302 SANDNES
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.