FORVALTNINGSDATABASEN

ARENDAL FENGSEL (Orgnr. 974730146)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974730146
Navn/foretaksnavn: ARENDAL FENGSEL
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Parkveien 6, 4838 ARENDAL
Forretningskommune: ARENDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet