FORVALTNINGSDATABASEN

NORDRE VESTFOLD FENGSEL HOF AVDELING (Orgnr. 974730154)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974730154
Navn/foretaksnavn: NORDRE VESTFOLD FENGSEL HOF AVDELING
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Vikeveien 8, 3090 HOF
Forretningskommune: HOLMESTRAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 694, 4302 SANDNES
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.