FORVALTNINGSDATABASEN

TELEMARK FENGSEL KRAGERØ AVDELING (Orgnr. 974730197)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974730197
Navn/foretaksnavn: TELEMARK FENGSEL KRAGERØ AVDELING
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 26
Forretningsadresse: Kragerøveien 11, 3770 KRAGERØ
Forretningskommune: KRAGERØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 694, 4302 SANDNES
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet