FORVALTNINGSDATABASEN

BAMBLE LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974730294)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974730294
Navn/foretaksnavn: BAMBLE LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Gangveien 6, 3960 STATHELLE
Forretningskommune: BAMBLE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2073, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.