FORVALTNINGSDATABASEN

NISSEDAL LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974730316)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974730316
Navn/foretaksnavn: NISSEDAL LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: , 3855 TREUNGEN
Forretningskommune: NISSEDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2073, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.