FORVALTNINGSDATABASEN

GRENLAND POLITIHUS OG NAMSFOGDEN I SØR-ØST (Orgnr. 974730642)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974730642
Navn/foretaksnavn: GRENLAND POLITIHUS OG NAMSFOGDEN I SØR-ØST
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 279
Forretningsadresse: Myren 7, 3718 SKIEN
Forretningskommune: SKIEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2073, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.