FORVALTNINGSDATABASEN

MIDT-TELEMARK LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974731053)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974731053
Navn/foretaksnavn: MIDT-TELEMARK LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 28
Forretningsadresse: Stasjonsvegen 29, 3800 BØ I TELEMARK
Forretningskommune: MIDT-TELEMARK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2073, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.