FORVALTNINGSDATABASEN

DRANGEDAL LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974731266)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974731266
Navn/foretaksnavn: DRANGEDAL LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Strandgata 7, 3750 DRANGEDAL
Forretningskommune: DRANGEDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2073, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.