FORVALTNINGSDATABASEN

VINJE LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974731487)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974731487
Navn/foretaksnavn: VINJE LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 20
Forretningsadresse: Åmot, 3890 VINJE
Forretningskommune: VINJE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2073, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.