FORVALTNINGSDATABASEN

TVEDESTRAND OG VEGÅRSHEI POLITISTASJON (Orgnr. 974731916)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974731916
Navn/foretaksnavn: TVEDESTRAND OG VEGÅRSHEI POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Industriveien 10, 4900 TVEDESTRAND
Forretningskommune: TVEDESTRAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 514 Lundsiden, 4605 KRISTIANSAND S
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.