FORVALTNINGSDATABASEN

LILLESAND OG BIRKENES POLITISTASJON (Orgnr. 974731959)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974731959
Navn/foretaksnavn: LILLESAND OG BIRKENES POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 24
Forretningsadresse: Vestregate 5 B, 4790 LILLESAND
Forretningskommune: LILLESAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 514 Lundsiden, 4605 KRISTIANSAND S
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.