FORVALTNINGSDATABASEN

ÅMLI POLITISTASJON (Orgnr. 974731975)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974731975
Navn/foretaksnavn: ÅMLI POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Negardskleiva 4, 4865 ÅMLI
Forretningskommune: ÅMLI
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 514 Lundsiden, 4605 KRISTIANSAND S
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.