FORVALTNINGSDATABASEN

BYGLAND, EVJE OG HORNNES POLITISTASJON (Orgnr. 974733137)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974733137
Navn/foretaksnavn: BYGLAND, EVJE OG HORNNES POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 11
Forretningsadresse: Verksvegen 4, 4735 EVJE
Forretningskommune: EVJE OG HORNNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 514 Lundsiden, 4605 KRISTIANSAND S
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.