FORVALTNINGSDATABASEN

VALLE OG BYKLE POLITISTASJON (Orgnr. 974733153)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974733153
Navn/foretaksnavn: VALLE OG BYKLE POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: Kjellebergsvegen 12, 4747 VALLE
Forretningskommune: VALLE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 514 Lundsiden, 4605 KRISTIANSAND S
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.