FORVALTNINGSDATABASEN

FLEKKEFJORD OG KVINESDAL POLITISTASJON (Orgnr. 974734486)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974734486
Navn/foretaksnavn: FLEKKEFJORD OG KVINESDAL POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 25
Forretningsadresse: Engvald Hansens vei 11, 4405 FLEKKEFJORD
Forretningskommune: FLEKKEFJORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 514 Lundsiden, 4605 KRISTIANSAND S
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.