FORVALTNINGSDATABASEN

SANDNES POLITISTASJONSDISTRIKT (Orgnr. 974734745)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974734745
Navn/foretaksnavn: SANDNES POLITISTASJONSDISTRIKT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 150
Forretningsadresse: Gjesdalbakken 7, 4306 SANDNES
Forretningskommune: SANDNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 240, 4001 STAVANGER
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.