FORVALTNINGSDATABASEN

EGERSUND POLITISTASJONSDISTRIKT (Orgnr. 974734753)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974734753
Navn/foretaksnavn: EGERSUND POLITISTASJONSDISTRIKT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 36
Forretningsadresse: Strandgaten 18, 4370 EGERSUND
Forretningskommune: EIGERSUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 25, 4379 EGERSUND
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.