FORVALTNINGSDATABASEN

STAVANGER POLITIHUS (Orgnr. 974734931)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974734931
Navn/foretaksnavn: STAVANGER POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 673
Forretningsadresse: Lagårdsveien 6, 4010 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 240, 4001 STAVANGER
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.