FORVALTNINGSDATABASEN

RANDABERG POLITISTASJON (Orgnr. 974734958)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974734958
Navn/foretaksnavn: RANDABERG POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Randabergveien 300B, 4073 RANDABERG
Forretningskommune: RANDABERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 18, 4096 RANDABERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.