FORVALTNINGSDATABASEN

HAUGESUND POLITISTASJONSDISTRIKT (Orgnr. 974736721)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974736721
Navn/foretaksnavn: HAUGESUND POLITISTASJONSDISTRIKT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 225
Forretningsadresse: Smedasundet 50, 5528 HAUGESUND
Forretningskommune: HAUGESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 278, 5501 HAUGESUND
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.