FORVALTNINGSDATABASEN

SAUDA OG SULDAL POLITISTASJONSDISTRIKT (Orgnr. 974736748)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974736748
Navn/foretaksnavn: SAUDA OG SULDAL POLITISTASJONSDISTRIKT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 16
Forretningsadresse: Kyrkjegata 2, 4200 SAUDA
Forretningskommune: SAUDA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 100, 4201 SAUDA
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.