FORVALTNINGSDATABASEN

KARMØY POLITISTASJONSDISTRIKT (Orgnr. 974736764)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974736764
Navn/foretaksnavn: KARMØY POLITISTASJONSDISTRIKT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 41
Forretningsadresse: Grensegaten 1, 4250 KOPERVIK
Forretningskommune: KARMØY
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 10, 4291 KOPERVIK
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.