FORVALTNINGSDATABASEN

ÅNA FENGSEL (Orgnr. 974736888)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974736888
Navn/foretaksnavn: ÅNA FENGSEL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 214
Forretningsadresse: ÅNA, 4365 NÆRBØ
Forretningskommune:
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet