FORVALTNINGSDATABASEN

KRISTIANSAND FENGSEL (Orgnr. 974736896)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974736896
Navn/foretaksnavn: KRISTIANSAND FENGSEL
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Rådhusgata 34, 4614 KRISTIANSAND S
Forretningskommune: KRISTIANSAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 507 Lundsiden, 4605 KRISTIANSAND S
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet