FORVALTNINGSDATABASEN

HAUGESUND FENGSEL (Orgnr. 974736918)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974736918
Navn/foretaksnavn: HAUGESUND FENGSEL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 27
Forretningsadresse: Skillebekkgata 10, 5515 HAUGESUND
Forretningskommune: HAUGESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 694, 4302 SANDNES
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet