FORVALTNINGSDATABASEN

ÅLESUND FENGSEL (Orgnr. 974736926)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974736926
Navn/foretaksnavn: ÅLESUND FENGSEL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 34
Forretningsadresse: Kipervikgata 16, 6003 ÅLESUND
Forretningskommune: ÅLESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2444 Solheimsviken, 5824 BERGEN
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet