FORVALTNINGSDATABASEN

KRIMINALOMSORGEN HUSTAD FENGSEL (Orgnr. 974736934)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974736934
Navn/foretaksnavn: KRIMINALOMSORGEN HUSTAD FENGSEL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 66
Forretningsadresse: , 6444 FARSTAD
Forretningskommune: HUSTADVIKA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 694/nDokumentsenteret, 4302 SANDNES
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet