FORVALTNINGSDATABASEN

SANDEID FENGSEL (Orgnr. 974736950)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974736950
Navn/foretaksnavn: SANDEID FENGSEL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 61
Forretningsadresse: , 5585 SANDEID
Forretningskommune: VINDAFJORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet