FORVALTNINGSDATABASEN

BERGEN SENTRUM POLITIHUS (Orgnr. 974737329)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974737329
Navn/foretaksnavn: BERGEN SENTRUM POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 855
Forretningsadresse: Allehelgens gate 6, 5016 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 85, 6901 FLORØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.