FORVALTNINGSDATABASEN

BERGEN NORD POLITISTASJON (Orgnr. 974737361)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974737361
Navn/foretaksnavn: BERGEN NORD POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 42
Forretningsadresse: Litleåsvegen 43, 5132 NYBORG
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 44 Myrdal, 5878 BERGEN
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.