FORVALTNINGSDATABASEN

AUSTEVOLL POLITISTASJON (Orgnr. 974740249)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974740249
Navn/foretaksnavn: AUSTEVOLL POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Alfabygget 1, 5392 STOREBØ
Forretningskommune: AUSTEVOLL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 85, 6901 FLORØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.