FORVALTNINGSDATABASEN

KVINNHERAD POLITISTASJON (Orgnr. 974740311)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974740311
Navn/foretaksnavn: KVINNHERAD POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 19
Forretningsadresse: Stabburshaugen 5, 5460 HUSNES
Forretningskommune: KVINNHERAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 85, 6901 FLORØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.