FORVALTNINGSDATABASEN

BJØRNAFJORDEN POLITISTASJON (Orgnr. 974740346)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974740346
Navn/foretaksnavn: BJØRNAFJORDEN POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 33
Forretningsadresse: Mobergsbakken 109, 5209 OS
Forretningskommune: BJØRNAFJORDEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 85, 6901 FLORØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.