FORVALTNINGSDATABASEN

STORD POLITISTASJONSDISTRIKT (Orgnr. 974740389)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974740389
Navn/foretaksnavn: STORD POLITISTASJONSDISTRIKT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 54
Forretningsadresse: Vabakkjen 7, 5411 STORD
Forretningskommune: STORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 64, 5401 STORD
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.