FORVALTNINGSDATABASEN

TYSNES POLITISTASJON (Orgnr. 974740400)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974740400
Navn/foretaksnavn: TYSNES POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Hegglandsvegen 19B, 5680 TYSNES
Forretningskommune: TYSNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 85, 6901 FLORØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.