FORVALTNINGSDATABASEN

KVAM POLITISTASJON (Orgnr. 974743159)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974743159
Navn/foretaksnavn: KVAM POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 13
Forretningsadresse: Steinsdalsvegen 104, 5600 NORHEIMSUND
Forretningskommune: KVAM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 85, 6901 FLORØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.