FORVALTNINGSDATABASEN

FØRDE POLITISTASJON (Orgnr. 974744015)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974744015
Navn/foretaksnavn: FØRDE POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 55
Forretningsadresse: Hafstadvegen 51, 6800 FØRDE
Forretningskommune: SUNNFJORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 85, 6901 FLORØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.