FORVALTNINGSDATABASEN

MÅLØY POLITISTASJON (Orgnr. 974744031)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974744031
Navn/foretaksnavn: MÅLØY POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 11
Forretningsadresse: Gate 1 106, 6700 MÅLØY
Forretningskommune: KINN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 85, 6901 FLORØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.